Telewizja Ponidzie.tv

Jak glosować

 
Wybory samorządowe 2010 odbędą się 21 listopada, natomiast druga tura (w których będziemy głosować tylko  na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) – 5 grudnia 2010.

Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 8:00-22:00, nie jak w latach poprzednich od 6.00 do 20.00.

Ważne jest, że w wyborach samorządowych można głosować tylko w miejscu swojego zamieszkania. Miejsce stałego zamieszkania nie jest jednak równoznaczne z miejscem zameldowania. Jeśli mieszkasz w innym mieście niż miejsce zameldowania możesz przenieś swoje prawo wyborcze na tą miejscowość, w której rzeczywiście mieszkasz. Wystarczy, że złożysz do 19.11.2010 – odpowiedni wniosek w urzędzie gminy.


Osoby niepełnosprawne, które należą do komisji wyborczej, której lokal ma bariery architektoniczne, mogą złożyć wniosek w urzędzie gminy do dnia 16.11.2010 o przeniesienie do innego lokalu wyborczego.

Osoby niepełnosprawne lub osoby powyżej 75 roku życia mogą głosować przez pełnomocnika. Wniosek w należy złożyć w urzędzie gminy najpóźniej do 12.11.2010.

 

Jak głosować

W lokalu otrzymamy cztery karty do głosowania w wyborach:

  • do rady gminy,
  • rady powiatu,
  • sejmiku wojewódzkiego,
  • na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Na każdej z kart do głosowania umieszczona zwięzła informacja o sposobie głosowania.


Jak głosować do rady gminy
W gminach do 20 tys. mieszkańców – należy postawić krzyżyk przy nazwiskach maksymalnie tylu kandydatów (ze wszystkich list), ilu radnych wybieranych jest w danym okręgu. Zwyciężają ci, na których głosowało najwięcej osób. W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców – należy postawić tylko jeden krzyżyk przy jednym wybranym kandydacie. Czyli głosujemy na listę, z której kandydat startuje, ale jednocześnie wskazujemy na niej osobę z pierwszeństwem do uzyskania mandatu.

Jak głosować do rady powiatu
Należy postawić krzyżyk przy nazwisku tylko jednego kandydata – oznacza to, że oddajemy głos na listę, z której startuje kandydat, ale równocześnie przyznajemy temu kandydatowi pierwszeństwo w uzyskaniu mandatu.

Jak głosować do sejmiku wojewódzkiego
Tu również wybieramy jednego kandydata – czyli znów oddajemy głos na listę, z której dany kandydat startuje, i przyznajemy mu pierwszeństwo w uzyskaniu mandatu.

Jak głosować w wyborach bezpośrednich na wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
Wybieramy jednego kandydata. Kandydat zwycięży w I turze jeśli otrzyma więcej niż połowę głosów.  Jeśli nie wyłonimy zwycięscy w I turze  – 5 grudnia 2010  odbędzie się II tura, do której przejdą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów.

Pamiętaj!
Żeby Twój głos był ważny, musisz postawić w kratce obok nazwiska znak „X”. Jeśli się pomylimy, nie dostaniemy nowej karty do głosowania.

 

 


Nowe filmy

Wróć do góry